ایلیا سلامت

            هو ۱۲۱
iliasalamat
ایمنی امواج الکترو مغناطیس (سلاح های الکترومغناطیسی)

ایمنی امواج الکترو مغناطیس (سلاح های الکترومغناطیسی)

e-bomb-yazdkit-comebomb

 

فرستنده هاي مخابراتي، سيستم هاي رادار و فرستنده هاي راديويي و تلويزيوني كه با فركانس بالا نوسان دارند، ميدانهاي الكترو مغناطيسي شديدي توليد مي كنند كه در فاصله فركانسهاي ۱MHz تا ۱Ghz قرار دارند. انرژي الكترو مغناطيسي توسط بدن جذب مي شود و به انرژي حرارتي تبديل مي گردد كه اگر ميزان جذب انرژي از حدود 4وات بر متر مربع، بيشتر شود، دماي بدن را به اندازه 1 تا 2 درجه سانتي گراد افزايش مي دهد. لذا از اين امواج در فركانسهاي نزديك به ۲۷MHz و MHz ۲۵۰ براي مقاصد درماني استفاده مي شود.

فركانسهاي Extra Low Frequency در حدود 50 تا 80 هرتز، خطرناك ترين فركانس ها براي بدن مي باشند. در اين فركانسها جريان بسيار كوچك باعث آثار بيولوژيك قابل توجهي مي شوند. به عنوان مثال عبور جريان MA23 در فركانس هاي حدود 50 تا 60 هرتز منجر به شوك دردناك و مشكلات شديد قلبي و تنفسي مي شود؛ در حالي كه اثري مشابه در فركانس هاي Khz 100 با جرياني حدود MA 20 ايجاد ميشود.

از سوي ديگر سلاح ها و دستگاه هايي جهت آسيب رساني به انسانها و وسايل الكترونيك وجود دارد نظير E-Bomb و دستگاه هايي مخصوص كه از آنها بري ايجاد شوك، كنترل ذهن و عدم هوشياري استفاده مي شود.

مواد و روشها :

در اين مطالعه با مروري بر مقالات و مجلات پزشكي و نظامي و اينترنت و با مطالعه توصيفي در زمينه امواج الكترو مغناطيسي كه به طور طبيعي در اطراف ما وجود دارد مانند امواج موبايل، رادار، مايكروويو، راديو، تلويزيون و بررسي هاي انجام شده بر روي انسان هايي كه در نزديكي (منبع توليد امواج پر قدرت الكترو مغناطيس) زندگي مي كنند، به بررسي آثار ناشي از اين امواج مي پردازيم. از طرف ديگر، سلاح هاي الكترو مغناطيس كه توسط كشورهاي پيشرفته جهت صدمه و آسيب رساني به انسانها و مراكز الكتريكي و الكترونيكي از جمله بانك ها، ادارات و مراكز نظامي ساخته مي شوند را مورد بررسي قرار داده و به آثار مخرب اين سلاح ها مي پردازيم. با اين روش به اين نتيجه خواهيم رسيد كه همان طور كه امواج الكترو مغناطيس بسيار مفيد مي باشند و در زمينه ارتباطات، جهت يابي در كشتي ها و هواپيماها، مكان يابي و اطلاع رساني قابل استفاده مي باشند. مي توان از آنها براي ساخت سلاح‌هاي بسيار مخرب نيز استفاده كرد.

کلمات کلیدی: ایمنی-الکترومغناطیس-امواج رادیویی-فرکانس-هرتز-Micriwave-E

تأثيرات حياتي امواج الكترو مغناطيس

الف)اثرات زيان بار امواج الكترو مغناطيس شامل امواج رادار، مايكروويو  و بر روي انسان

بيشترين اثرات حياتي امواج الكترو مغناطيسي ناشي از امواج مايكروويو، سيستم هاي راداري، امواج راديويي و ، بر روي نظاميان و افرادي است كه در نزديكي اين ايستگاه ها زندگي مي كنند. حتي تلفن همراه كه يكي از مهم ترين منابع ميدانهاي الكترو مغناطيس مي باشد و فركانسهاي بالايي در حدود MHz900 تا بيش از Ghz1 را ارسال و دريافت مي كند، باعث آثار زيانباري خواهد شد. تحقيقات انجام شده بر روي اين امواج نشان داد كه اثرات اين امواج بر روي توليد مثل، منجر به مشكلات ژنتيكي بعد از زايمان و به خصوص سندرم داون مي شود. در تحقيقي بر روي كارگران، جوابهاي مثبت و منفي ناشي از تاثير اين امواج بر زاد و ولد مشاهده شد. بايد توجه داشت كه تعداد افراد مورد مطالعه بسيار كم است و همچنين شدت امواج را در اين افراد، نمي توان به وضوح اندازه گيري كرد. ابتلاء به سرطان، افزايش خطر ابتلاء به لوسمي و لنفوم در بين نظامياني كه در معرض ميدانهاي الكترو‌مغناطيس قرار گرفته بودند، مشاهده گرديد اما شدت ميدان در اين تحقيق به خوبي مشخص نشده بود. در تحقيقي كه بر روي كاركنان ايستگاه هاي رادار و صنايع هوايي و نيروي نظامي آمريكا انجام شده بود؛ افزايش مرگ و مير در گروه مورد بررسي مشاهده نشد. افرادي كه در حال استراحت، در معرض پرتوهاي الكترو مغناطيسي مربوط به سيستم هاي تصويري قرار گرفته اند، در صورتي كه پرتوگيري حدود 30 دقيقه و (Specific Absorbtion Rate) Sar كمتر از 4 وات بر متر مربع، باشد، منجر به افزايش دماي داخل بدن كمتر از يك درجه مي شود.

در تحقيقي ديگر مشاهده گرديد، زماني كه فركانس امواج از Khz100 به Mhz10 افزايش يابد؛ آثار ناشي از ميدانهاي قوي از تحريك عصبي عضلاني به سمت آثار گرمايي تغيير مي‌كند. در فركانس Khz100 تحريك اوليه به صورت تيك عصبي و در Mhz10 اين اثر به صورت گرم شدن مغناطيسي بروز مي كند. گرم شدن به ميزان 1 تا 2 درجه سانتي گراد ميتواند سلامتي فرد را به خطر بيندازد. طي تحقيقاتي كه بر روي حيوانات آزمايشگاهي انجام گرديد، مشاهده شد رودنت هايي كه براي بيش از 25 ماه در معرض امواج مايكروويو بودند، بدخيمي‌هاي اضافي قابل ملاحظه اي درمقايسه با گروه كنترل داشتند؛ اگر چه انسيدانس تومورهاي خوش خيم بين گروه ها تفاوت نمي كرد. برخي از محققين پيشنهاد مي كنند، در معرض تابش قرار دادن رودنت ها، SAR حدود، 1w/m2 ممكن است باعث شكستهاي استاندارد در DNA بافت ها و بافت مغزي گردد. اگر چه ايراداتي به روش هاي مورد استفاده در اين مطالعه وارد است. اگر بافتهاي حساسي مانند چشم يا تخمدانها در معرض تابش شديد الكترو مغناطيس قرار بگيرند، ممكن است ضايعات مشخصي در اين بافت ها ايجاد شود. پرتوگيري مايكروويو با بازده زماني حدود 2 تا 3 ساعت و با SAR حدود 100تا140 وات بر متر مربع باعث افزايش دماي لنزي حدود 43-41 درجه ميشود. در اين حالت در چشم خرگوش كاتاراكت ايجاد ميشود، در حالي كه در چشم ميمون ها با تابش الكترو مغناطيس با همين شدت و يا بالاتر كاتاراكت مشاهده نشد. در تحقيقي ديگر مشخص شد؛ تابش امواج مايكروويو با شدت زياد منجر به افزايش رشد سلولهاي ساركوماي ريه در موش مي شود. همچنين مشاهده گرديد كه اگر موشهاي هوشيار در معرض ميدان مايكروويو قرار گيرند قطع رفلكس ترس و فرار و بي حركتي در آنها ايجاد مي شود

ب)سلاح هاي الكترو مغناطيس و تأثير زيان بار آنها بر انسان

(E-Bomb يا بمب الكترو مغناطيسي):

E-Bomb يا بمب الكترو مغناطيسي در واقع چيزي نيست جز يك شارژ مغناطيسي فوق العاده نيرومند كه با گسيل امواج پر قدرت (سوپر فركانس) با طول موج بالاتر از ده گيگا هرتز موسوم به امواج مايكروويو پر قدرت (High Power Microwave) مي تواند هر گونه دستگاه الكترونيكي يا الكتريكي محدوده عمل خود را در يك باند فوق گسترده (Ultra Wide Band) UWB فلج نمايد. E-Bomb در واقع، سلاح تازه اي است كه ساخت آن بسيار ساده و تاثير آن كاملاً گسترده است و نگراني هايي را براي دانشمندان و دولتمردان به وجود آورده است. به نوشته هفته نامه علمي New Science اين سلاح مؤثر «بمب الكترو مغناطيس» نام دارد كه اساس و عصاره آنها چيزي نيست جز يك پرتو شديد و آني از موج هاي راديويي يا مايكروويوي كه قادر است همه مدارهاي الكتريكي را كه در سر راهش قرار گيرد، نابود سازد. در دوراني كه بافت و ساخت جوامع تا حدود بسيار زيادي به دستاوردهاي علمي از نوع الكترونيكي وابسته است و همه امور؛ از بيمارستانها، شبكه هاي مخابراتي، رايانه ها، بانكها، مؤسسات بزرگ مالي يا نظامي تا دستگاه هاي مراقبت، نحوه كار ماشين ها و ادوات صنعتي همگي متكي به ساختارهاي الكترونيك هستند، كاربرد بمب هاي الكترومغناطيس مي تواند سبب فلج شدن روند زندگي در مناطق مسكوني بزرگ شود. به اعتقاد برخي كارشناسان به نظر مي رسد كشورهاي پيشرفته پيشاپيش چنين سلاحي را تكميل كرده اند و برخي بر اين باورند كه در جريان جنگ عليه صربستان از اين قبيل بمب ها براي تخريب دستگاه هاي رادار صرب ها بهره گرفته شد. انفجار يك ميدان الكترو مغناطيسي بسيار نيرومند مي تواند در كسري از ثانيه آنچنان قدرت الكتريكي را در كليه مواد هادي پيرامون خود القاء نمايد كه به راحتي تمام آنها را مختل نموده و از كار بيندازد؛ هر چند اين ميدان مغناطيسي بر روي جسم انسان به عنوان يك هادي الكتريكي نيز مؤثر مي باشد، ولي اين تاثير بسيار محدود ومنطقي بوده و بدن جز در موارد خاص قدرت مقاومت در برابر آن را دارد. در جنگ افزارهاي نسل الكترونيك، استفاده از سلاح مغناطيسي و امواج الكترو مغناطيسي جايگاه ويژه اي داشته و مورد توجه سازندگان اين قبيل سلاح ها بوده است. مناسب ترين امواج الكترو مغناطيس براي ساخت بمب هاي الكترو مغناطيس، امواج با فركانس حدود گيگا هرتز است. اين نوع امواج قادرند به درون دستگاه هاي الكتريك نفوذ كنند و آنها را از كار بيندازند. اگر هواپيما يا موشك از درون اين مولدهاي الكترو مغناطيس عبور كند، بلافاصله نابود خواهد شد.در سالهاي 1960 الي 1965 دولت آمريكا متوجه بروز علايم و بيماري هاي غير طبيعي در اعضاي سفارت خود در مسكو شد كه به صورت بي حالي، تحريك پذيري، خستگي مفرط بروز مي كرد. بعد از بررسي به ارسال امواج با فركانس بالا پي برده شد. اين امواج در دراز مدت سبب كاتاراكت، تغييرات خوني، بدخيمي، اختلال دايم سيستم مغزي مي شود. انسان در فضاي مملو از امواج الكترو مغناطيس غوطه ور است. ميدانهاي مغناطيسي با فركانس بالا آثار گرمايي و با فركانس پايين آثار تحريكات عصبي دارند. فرستنده هاي مخابراتي، راديو تلويزيوني و رادرها ميدانهاي مغناطيسي شديدي توليد ميكند. در فركانس هاي زير KHZ100 به صورت تيك هاي عصبي و در MHZ10 به صورت 1 تا 2 درجه گرم شدن بدن مي باشد و اگر در معرض ميدان هاي شديد تر باشد يك سطح زيان بار گرماي بافتي ايجاد ميكند. انرژي حاصله از امواج الكترو مغناطيس مي تواند كليه سيستم هاي الكترونيكي، رادارها و تجهيزات ارتباطي را از كار بيندازد. هدف بمب هاي الكترو مغناطيسي شامل اختلال در سيستم هاي درو‌برد، نيروگاه ها ، سيستم هاي ارتباطي بانكها، سيستم هاي حمل و نقل و رسانه هاي ارتباطي جمعي است. اتفاقات و رخدادهاي ناشي از انفجارات اين بمب ها شديداً وابسته به طول موج انفجار است. بمب هاي الكترو مغناطيسي از گروه سلاح هاي انهدام كننده الكترونيكي هستند و در اهدافي با طيف گسترده و در ظرفيتهاي استراتژيك مورد استفاده مي باشند.

امواج مايكروويو سبب علايم متعددي نظير سردرد، سرگيجه، سقط هاي خود بخودي، اختلالات قاعدگي، حملات ناگهاني فلج، ناتواني در تكلم و بروز سرطان در سالهاي بعدي مي‌شود. امواج ناشي ازبمب هاي الكترو مغناطيسي بر پايه ايجاد دستگاه هاي استوار است كه بدون نياز به انفجار هسته اي توانايي ايجاد پالس هاي الكترو مغناطيس را داشته باشد.

اين امواج به دو دسته تقسيم مي شود ؛يكي Extra high frequency كه مورد استفاده در سلاح هاي الكترو مغناطيسي قرار مي‌گيرد. اين امواج سبب تغييرات رفتاري و شناختي مي شود و از آن براي سلاح هاي كنترل ذهن استفاده مي شود.

High Power Micriwave دسته ديگري از اين امواج است كه فركانس بين 1200 مگاهرتز تا 35 گيگاهرتز دارد

Extra Low Frequency ايجاد تغييرات الكتريكي در برخي از نواحي مغزي و در نتيجه ايجاد تهوع، حملات پانيك، عدم هوشياري و افسردگي مي كند. استفاده از امواج الكترو مغناطيسي براي اولين بار در طي سال هاي 1960 الي 1965 در سفارت آمريكا در مسكو كشف شد؛ به گونه اي كه دولت آمريكا متوجه بروز بيماري نامعلوم در بين اعضاء خود شد و حتي مرگ سفير در آن زمان مشكوك قلمداد گرديد. در 1967 وزير خارجه آمريكا مدعي شد كه اتحاد جماهير شوروي امواج با فركانس بالا به سفارت آمريكا در مسكو متمركز نموده كه موجب اثرات فيزيولوژيك در كارمندان اين سفارت شده است. روسها انتظار داشتند كه اين امواج موجب تحريك پذيري، بي حالي و خستگي فرد به صورت موقتي بشود ولي بعدها معلوم شد كه اين اثرات موقتي نبوده و باعث كاتاراكت، تغييرات خوني، بدخيمي، اختلال گردش خون و اختلال دايم CNS شده است. در حادثه اي ديگر ايجاد پروژه پاندورا نهايتاً منجر به استفاده از امواج پر قدرت ماكروويو (HPM) در مركز لوس آنجلس شد. در سال 1985 الي 1986 مشخص گرديد كه اين امواج مي توانند سبب سردرد، سرگيجه، سقط هاي خود بخودي، اختلالات قاعدگي، حملات ناگهاني فلج و ناتواني در تكلم شوند. تظاهرات زنان طرفدار صلح عليه استقرار موشكهاي كروز در انگلستان در ارتباط با همين موضوع بود. مقامات رسمي آمريكا مكرراً وجود سلاح هاي الكترو مغناطيسي را انكار مي نمايند و مي گويند در حد تحقيقات است. در سال 1979 روس ها از سلاح هاي جديد كشتار جمعي به سازمان ملل ارائه كرده و خواستار توقف توليد آن شدند كه عبارتند از :

1-سلاح هاي راديولوژيك كه از موارد راديو اكتيو است و مشابه انفجار اتمي است.

2-سلاح هاي تشعشعي آكوستيك مادون صوت

3-سلاح هاي اشعه ذره اي موثر بر اهداف بيولوژيك

4-سلاح هاي الكترو مغناطيسي

انسان در فضاي مملو از امواج الكترو مغناطيسي غوطه ور است. ميدانهاي مغناطيسي آثار گرمايي تا آثار تحريكات عصبي را مي توانند به وجود آوردند. فرستنده هاي مخابراتي، راديو تلويزيوني و رادارهاميدانهاي مغناطيسي شديدي توليد مي كنند كه علايم آن بين KHz 100 تا MHz 10 ظاهر مي شود. انرژي حاصله از امواج EMP مي‌تواند كليه سيستم هاي الكترونيكي رادارها و تجهيزات ارتباطي را به طور موقت يا دايم از كار بيندازد. EMP از گروه سلاح هاي انهدام كننده الكترونيكي هستند و در اهدافي باطيف گسترده و در ظرفيت هاي استراتژيك استفاده مي شوند. اتفاقات و رخدادهاي EMP شديداً وابسته به طول موج است كه عبارتند از:

الف) انفجارات با طول موج كوتاه (كمتر از 400 متر است)

الكترونهاي موجود در انفجارهاي كوتاه با سرعت خيلي بيشتر از اتم هاي يونيزه خارج و بسيار سبك مي شوند و به اطراف پخش ميگردند؛ سطح زمين به صورت رسانا عمل مي كند. امواج يونيزه تا شعاع KM40 قدرت تخريب دارند. البته تخريب شديد فقط در مجاورت مركز انفجار صورت مي گيرد.

ب)انفجارات با طول بلند (بيشتر از 000/30 متر)

اين انفجارات پالس هاي الكترو مغناطيسي توليد مي كنند كه بسيار مخرب و ويرانگر هستند و منطقه وسيع يونيزه شده تشكيل مي دهند كه مي تواند 2500 كيلومتر به صورت افقي و 50 كيلومتر به صورت عمودي باز و منبسط شود. ميدان مغناطيسي زمين سبب جابجايي الكترون ها شده كه پالس الكترو مغناطيسي قوي ايجاد مي كند. انتقال امواج يونيزه از مركز انفجار به شعاع KM40 صورت مي گيرد. در نتيجه توانايي جلوگيري از ارسال سيگنال راديويي و راداري را دارد و فركانسهاي راديويي در مسافتي بيش از چند هزار كيلومتر به مدت چندين دقيقه قطع مي‌شود.

امتياز بزرگ بمب هاي الكترو مغناطيس

نخست آن كه اين بمب ها مستقيماً جان انسان را به خطر نمي اندازند و تنها بر دستگاه هاي الكترونيكي تاثير مي گذارند. نكته دوم آن كه ساخت آنها بسيار ساده است. بمب هاي الكترو‌مغناطيسي در صورتي مي توانند خسارت وارد آورند كه فركانس امواجشان با فركانس دستگاه هايي كه به آنها وارد مي شوند يكسان نباشد. بنابراين براي ايجاد مصونيت در دستگاه هاي الكترونيكي كه در مراكز حساس كار مي كنند مي توان طراحي را به گونه اي انجام داد كه اولاً ميان بخش هاي مختلف سپرهاي محافظتي موجود باشد و ثانياً در ورودي دستگاه ها صافي هايي قرار داده شود كه بتوانند علامت هاي مورد نياز و امواج حاصل از انفجار را اطلاع دهند و مانع ورود اين قبيل امواج شوند. بمب الكترو مغناطيسي با توجه به ساختار ساده اي كه دارد، مورد توجه روز افزون تروريستها بوده و سلاح مخرب و دست يافتني براي آنان به حساب مي آيد. هر چند هنوز هيچ گونه گزارشي از استفاده تروريستي اين بمب ارائه نشده است، ولي حدس زده مي شود كه سلاح بالقوه و مورد توجه تروريست ها باشد. خصوصاً آنكه مي توان با استفاده محدود و جهت دار به آنتن هاي مخصوص از آن در حمله هاي تروريستي به يك سازمان يا يك اتومبيل خاص بهره جست. مجله تايمز در شماره ژانويه 2003 خود به نقل از دونالد رامسفلد وزير جنگ آمريكا اعلام نمود: در آغاز جنگ آمريكا با صدام، انفجار يك بمب 2 ميليارد واتي مغناطيسي صدام را كاملاً فلج نمود و عملاً كليه تجهيزات الكترونيكي ارتش عراق و حتي راديو و تلويزيون اين كشور در آغاز جنگ قبل از هر تحركي به وسيله سلاح الكترونيكي فلج گرديد.

دفاع در مقابل بمب هاي الكترو مغناطيسي

1-موثرترين دفاع آفند است يعني به دست آوردن اين نوع سلاح.

2-حفاظت از تجهيزات الكترونيكي به روش Electronic Hardening

3-پوشاندن ابزار و لوازم و چادرهاي سكونت با فويل آلومينيوم كه از امواج ELF محافظت ميكند. براي EHF موضوع پيچيده تر است.

نتيجه گيري

در حيوانات آزمايشگاهي و موشها به علت اين كه اثرات امواج الكترو مغناطيس قابل تشخيص است، ميتوان به اثرات زيانبار اين امواج در طولاني مدت و با شدت بالا بر روي نسوج حساس به خصوص چشم ها، تخمدانها و سلولهاي خوني به صورت كاتاراكت و تغييرات سلولي در تخمدانها و بافت خون ساز پي ببريم. ولي در مورد افرادي كه در نزديكي برق زندگي مي كنند و نظامياني كه بار رادارها و امواج سرو كار دارند با توجه به اين كه تعداد آزمايش شوندگان زياد نبود، شدت تاثير امواج بر بافتهاي انسان را نتوانستيم به سهولت حيوانات آزمايشگاهي مشاهده كنيم. تحقيقات انجام شده نشان دهنده اين مسئله است كه اين امواج تاثير قابل ملاحظه اي بر روي انسانها نداشته است. انفجار سلاح هاي الكترو مغناطيس باعث تغييرات رفتاري و شناختي و كنترل ذهن در افراد شده و از طرف ديگر كليه نيروگاه ها، سيستم هاي بانكي، حمل و نقل و ارتباطي را به سرعت در كسري از ثانيه از كار مي اندازد و عملاً درمنطقه انفجار بمب، تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي را به حالت فلج در مي آورد. اين سلاح ها به عنوان برگ برنده اي در دست كشور دارنده سلاح براي پيروزي محسوب مي شود. بخشهاي CCU، اتاق عمل، دياليز،ICU و مخابرات بيمارستان از دستگاه هاي الكتريكي و الكترونيكي جهت درمان بيماران و ارتباطات استفاده مي كنند كه در زمان انفجار بمب الكترو مغناطيسي كليه اين دستگاه ها از كار مي افتند و اين به معني فاجعه براي كليه بيماران بدحال موجود در بيمارستان مي باشد؛ لذا ما نبايد صرفاً ذهنمان معطوف به تجهيزات نظامي و جنگي بشود و مي بايست كليه تجهيزات الكترونيكي و الكتريكي مراكز درماني را نيز در نظر بگيريم. به اين منظور بايد از متخصصين جنگ هاي الكترونيك جهت حفاظت دستگاه هاي الكتريكي و الكترونيكي پيشرفته كه جهت بيماران بدحال به كار برده مي شود، استفاده كنيم و كليه نكات ايمني را در بيمارستانهاي مجهز به كار بنديم. اين تحقيق راهي را براي پژوهشگران براي تحقيق روي نيروهاي نظامي باز مي‌كند. نيروهاي نظامي به ويژه پرسنل كادر مخابرات در مجاورت دستگاه هاي مخابراتي به مدت طولاني فعاليت مي كنند و شايد از ابتداي استخدام تا زمان بازنشستگي به مدت سي سال با امواج الكترو مغناطيسي در ارتباط مستقيم باشند. در انتها نكته اي كه مي بايست بر روي آن تاكيد كرد مطالعات گسترده و نمونه گيري زياد در زمان طولاني بر روي افراد نظامي و غير نظامي مي باشد به دليل اينكه افراد ارتباط مستقيم با امواج الكترو مغناطيسي دارند.

 

مسیر شما  : ایلیا سلامت مــقالات ایمنی امواج الکترو مغناطیس (سلاح های الکترومغناطیسی)

کانال تلگرام بارداری موفق

کانال تلگرام بارداری موفق برای ورود به کانال تلگرام بارداری موفق، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

کانال تلگرام شرکت

telegram برای ورود به کانال تلگرام شرکت، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

پشتیبانی و فرم تماس