ایلیا سلامت

            هو ۱۲۱
iliasalamat
سلامت مردم در تيررس اشعه هاي خطرناك

اوايل سال گذشته شوراي شهر تهران نسبت به غير استاندارد بودن نصب دكلها و آنتن هاي مخابراتي انتقاد و از عوارضي كه براي سلامتي شهروندان به دنبال دارد ابراز نگراني كرد اما به گفته چمران رئيس شوراي شهر هنوز در حياط 6 متري خانه ها آنتن نصب مي شود.
به گزارش خبرنگارمهر، نصب دكل هاي مخابراتي، دغدغه تازه اي نيست و سالها است كارشناسان شهري از تاثيرات آن بر سلامت شهروندان ابراز نگراني مي كنند. يك سال پيش بود كه معصومه ابتكار رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر در دويست و هفتاد و يكمين جلسه شوراي شهر تهران به غير استاندارد بودن نصب دكل ها و آنتنهاي مخابراتي در منازل اشخاص و سطح شهر انتقاد كرد و گفت: متاسفانه استانداردها در نصب اين آنتن ها و شعاع مجاز آنها رعايت نمي شود و اغلب اين آنتن ها با اتاق خواب و منزل افراد فاصله اي كمتر از يك متر دارد.
هشدار يكساله شورا نسبت به عوارض آنتن هاي مخابراتي
او در جريان بررسي لايحه ساماندهي دكل ها، آنتنها و تاسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهرتهران با بيان اين كه در كشورهاي پيشرفته حتي بر زاويه تابش اين آنتن ها تاكيد دارند، افزود: استفاده از تلفن همراه خوب است ولي مهمتر از آن رعايت فاصله ها و جلوگيري از بروز عوارض آن بر سلامتي افراد است.
رسول خادم، رئيس كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شورا نيز در اين جلسه خبر از تهيه و تدوين طرح جامع و ساماندهي نصب تاسيسات مخابراتي داده بود.
رئيس شوراي شهر تهران نيز در اين خصوص نكاتي را ياد آوري كرد: در تهيه طرح جامع ساماندهي نصب دكل ها و آنتن ها بايد تمامي موازين تخصصي و سلامت جامعه رعايت شود. زيرا متخصصان مخابراتي، اظهار مي كنند كه استاندارد و تشعشع اين آنتن ها 10 وات است اين در حالي است كه شنيده مي شود در تهران آنتن هايي با تشعشع 50 وات هم نصب شده است كه اغلب كنار خانه ها و داخل حيات منازل و محل هاي پرتردد اين دكل ها قرار دارد و براي اطرافيان بسيار خطرناك است.
شورا در همان زمان بررسي لايحه ساماندهي دكلها، آنتن ها و تاسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهرتهران به دو هفته ديگر موكول مي كند تا در دويست و هفتاد و ششمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران دوباره اين لايحه مورد بررسي قرارگرفت و در آن رئيس شورا به ليست مخابرات در خصوص دكل ها اعتراض كرد و گفت: با تصويب لايحه ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي، تمام آنتنهاي غيرقانوني نصب شده جمع آوري مي شود.
چمران ادامه داد: مطلع هستيم در يك حياط 30 متري آنتن و دكل مخابراتي نصب شده و حتي از حياط و پشت بام خانه ديگر نيز عكس گرفته بوديم اما موارد فوق در ليست شركت مخابرات وجود ندارد.
نصب مخفيانه آنتن ها در پشت بام خانه ها
مرتضي طلايي هم با اشاره به اينكه برخي اپراتورها به صورت مخفيانه از اماكن خصوصي و پشت بام هاي منازل براي نصب آنتن ها(BTS) استفاده كرده و با شهروندان قرارداد منعقد مي كنند گفت: اين اقدام غيرقانوني است و باعث ايجاد عوارض منفي بر سلامت افراد و محيط پيرامون آنها مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه شهروندان بايد بدانند ميزان عوارض منفي كه از نصب دكل هاي موبايل نصيب آنها مي شود در برابر درآمدي كه كسب مي كنند بسيار بالاتر است گفت: اين موضوع نياز به هشدار و همكاري همگاني دارد كه در اين زمينه از مسير قانوني اقداماتي را انجام خواهيم داد تا اپراتورها مخفيانه در منازل شهروندان آنتن نصب نكنند.
طلايي با بيان اينكه شوراي شهر تهران مذاكراتي با مخابرات و اپراتورهاي تلفن همراه براي ساماندهي نصب آنتن ها از طريق شهرداري انجام داده است به مهر گفت: بخشي از اين طرح انجام شده و همچنان پيگيريهاي لازم براي تحقق كامل آن ادامه دارد.
عضو شوراي شهر تهران به جمع بندي نظرات تخصصي و كارشناسي در رابطه با پيامدهاي نصب آنتنهاي تلفن همراه توسط شوراي شهر تهران اشاره كرد و گفت: با وجودي كه ناچار به استفاده از اين آنتنها هستيم اما مكان نصب اين آنتنها بايد به گونه اي باشد كه اثرات سوء آنها به حداقل برسد.
وي نبود سامانه مشاركت مناسب شهروندان با مجموعه دستگاهها و مديريت شهري به ميزان مورد انتظار را يكي از موانع اصلي در اين زمينه دانست و به مهر گفت: عدم اطلاع رساني در اين باره از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
اما آيا زيان اين امواج براي شهروندان را وزارت بهداشت نيز تاييد مي كند؟
حسينعلي شهرياري، نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين تاثير را رد و با بيان اينكه تاكنون مداركي دال بر خطرات احتمالي آنتنهاي تلفن همراه از سوي وزارت بهداشت به اين كميسيون ارائه نشده است گفت: طبق اعلام مسئولان، آنتنهاي موبايل با رعايت استاندارد جهاني در كشور نصب مي شوند.
خطرساز بودن آنتنهاي تلفن همراه تاييد نشده است
او با بيان اينكه كميسيون بهداشت و درمان مجلس از وزير ارتباطات براي رفع ابهامات در مورد خطرات ناشي از تشعشع اين آنتنها دعوت به عمل آورد، گفت: طبق توضيحات ارائه شده از سوي وزير ارتباطات مشخص شد كه آنتنهاي موبايل داراي استانداردهاي معتبر جهاني هستند و نصب آنها در نقاط مختلف شهر و منازل مسكوني افراد خطري به همراه نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه در آن جلسه معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان نيز حضور داشت ادامه داد: تاكنون گزارشي كه خطرساز بودن آنتنهاي تلفن همراه بر سلامتي افراد را تاييد كند از سوي معاونت سلامت وزارت بهداشت به كميسيون ارائه نشده است.
اما محمدرضا رزاقي رئيس دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي اعتقاد ديگري دارد و از زيان هايي كه امواج اين كابل ها بر زنان باردار دارند خبر داد. او با اشاره به افزايش آمار ناباروري در كشورآن را نتيجه امواج راديويي تلويزيوني، تلفن، موبايل و در كل شعاع تابشي امواج گوناگون دانست.
او توضيح داد:امواج گوناگوني كه جوانان در معرض آن قرار دارند، سلولهاي جنسي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد كه نقص عملكرد اين سلولها موجب ناباروري مي شود.
ارتباط امواج با ناباروري
محمدرضا صادقي معاون پژوهشي پژوهشگاه ابن سينا هم با اشاره به تاثير امواج الكترومغناطيس بر DNA گفت: افزايش ارتعاشات الكترومغناطيسي بر كيفيت اسپرم و تخمك موثر بوده و چنانچه فرد در ميدانهاي الكترومغناطيس قرار گيرد موجب آسيبDNA و ناباروري مي شود.
او با اشاره به ارتباط امواج موبايل، راديو، تلويزيون بر مشكلات ناباروري افزود: امواج الكترومغناطيس با يك شدت خاص مي تواند بر تكثير و فعاليتهاي سلولي تاثيرگذار باشد.
صادقي با تشريح آزمايشهاي محققان بر روي حيوانات در اين زمينه اضافه كرد: در اين آزمايشها تعدادي از حيوانات در معرض مستقيم ارتعاشات قرار گرفتند كه نتايج به دست آمده نشان از تغييرات پارامترهاي خوني آنها دارد. بر اساس اين يافته ها لازم است ميزان تاثير امواج الكترومغناطيسي بر بدن انسان به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد.
بررسي لايحه ساماندهي دكلهاي مخابراتي يك سال بعد
اما در تازه ترين واكنشها و سپري شدن يك سال از انتقاد شورا نسبت به نصب اين دكلها اعضاي شورا شهر درسيصد و شصت و هفتمين جلسه هم به بررسي لايحه ساماندهي دكلها، آنتن ها و تاسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر تهران پرداختند. در اين جلسه چمران گفت: با توجه به نصب بي رويه آنتن ها و دكل هاي مخابراتي در سطح شهر مديريت شهري در نظر گرفت تا در نصب و ايجاد اين تجهيزات مخابراتي كه بعضا در مناطق و مراكز عمومي و منازل اشخاص و حتي حياط منازل وارد عمل شده تا حداقل استانداردها رعايت شود.
او ادامه داد: متاسفانه شركت ارتباطات شهر كه بدين منظور ايجاد شده و شهرداري تهران سهامدار آن است اهرم اجرايي مناسب را در اختيار ندارد.
چمران با اعلام نارضايتي از نحوه عملكرد اين شركت، خواستار ارائه گزارش از نحوه عملكرد شركت ارتباط شهر در شوراي شهر تهران شد.
وي تاكيد كرد: نصب اين دكل ها و آنتن آنچنان بي رويه است كه حتي در يك حياط 6 متري آنتن نصب شده است.
معصومه آباد عضوديگر شوراي اسلامي شهرتهران هم يادآور شد: برخي اشخاص و شهروندان نسبت به ميزان آلودگي واثرات منفي اين تجهيزات آگاهي ندارند در صورتي كه به لحاظ علمي و پزشكي استاندارد هايي براي نحوه استفاده و بهره برداري از دكل ها و آنتن ها وجود دارد. چنانچه اين لايحه پيشنهادي، استانداردها را مشخص كند شهروندان نسبت به نصب اين تجهيزات ديگر نگران نخواهند بود.
اما مهدي عباسعلي مديرعامل شركت ارتباطات شهر كه در جريان بررسي اين لايحه در جلسه حضور داشت درزمينه جمع آوري دكل ها گزارشي ارائه كرد و خبر از جمع آوري بيش از 35 سايت و دكل مخابراتي بر اساس شكايت هاي مردم داد. بيش از هزار سايت مخابراتي در تهران نصب شده است كه برخي از آنها در حياط هاي منازل مسكوني بوده است كه شركت هاي مخابراتي تاكنون اقدام به خريداري 400 ملك كرده اند و 51 سايت هم از حياط هاي منازل مسكوني جمع آوري شده است.
وي تاكيد كرد: در سال جاري طي اطلاعيه اي به تمام اپراتورهاي مخابراتي و راديويي ابلاغ شده است كه بايد نصب آنتن ها با رعايت استانداردها باشد در غير اين صورت مجوز نصب صادر نخواهد شد.
تصويب اين لايحه همچنان براي بررسي هاي بيشتر به جلسات آينده شورا موكول شد. با وجود تاكيد پزشكان بر تاثيرات زيان بار تاسيسات مخابراتي اين كابل ها به راحتي كاشت يك درخت درحياط خانه ها سبز مي شوند. قرار است در اين لايحه استاندارها مشخص شود اما چه زماني اين لايحه تكميل وبه تصويب برسد و درآن هشدارهاي لازم را به شهروندان و محدوديت ها را براي سازمان هاي مرتبط مشخص كند، معلوم نيست.

 

مسیر شما  : ایلیا سلامت مــقالات سلامت مردم در تيررس اشعه هاي خطرناك

کانال تلگرام بارداری موفق

کانال تلگرام بارداری موفق برای ورود به کانال تلگرام بارداری موفق، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

کانال تلگرام شرکت

telegram برای ورود به کانال تلگرام شرکت، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

پشتیبانی و فرم تماس