ایلیا سلامت

            هو ۱۲۱
iliasalamat
اثر نويز بر جنين و دوره بارداري زنان شاغل

اثرات نويز بر رشد جنين حيوانات مشاهده شده است. نويز متناوب نقايصي به صورت كوتولگي، ناهنجاريهاي ديگر نيز ايجاد مي نمايد. تغييرات هورموني مرتبط با نويز قابل ملاحظه بوده است. اثر صدا (نويز ) بر زنان شاغل در محيط هاي صنعتي به دو گونه است:
1- بر جنين
2- بر دوران بارداري
اثر بر جنين مي تواند دستگاه شنوايي و يا ساير بدن (غير شنوايي) عامل تخريبي باشد. جنين در محيطي پويا رشد مي كند و عوامل خارجي متعدد چون صدا و ارتعاش به طور مستقيم آن را تحت فشار قرار مي دهد. اطلاع از چگونگي واكنش جنين نسبت به صداهاي محيطي سبب جلب توجه پژوهشگران به مسايل پيش از تولد و نيز تاثير مضر و احتمالي نويز شديد بر دستگاه شنوايي شده است. قرار گرفتن مادر باردار در معرض سر و صدا در طول دوران پيش از تولد مي تواند در درك گفتار و تشخيص صدا توسط نوزاد دخالت داشته باشد. ممكن است اين تجربه هاي اوليه صدا ( دوران جنيني) در زندگي آني كودك مؤثر باشد. همان اندازه كه حضور در نويز براي شنوايي بزرگسالان خطرآفرين است، مي تواند براي شنوايي جنين نيز مخاطره آميز باشد. شايان ذكر است صدا براي انتقال به جنين در فركانسهاي پايين (كمتر از 1000 هرتز) تا 10 دسي بل كاهش و تا فركانسهاي 5000 هرتز تا حدود 20 دسي بل هم افت مي يابد. فشار صورتي رسيده به حلزون شنوايي جنين منجر به پاسخهاي رفتاري چون پلك زدن حركات بدن و اندامها و پاسخهاي غير رفتاري شنوايي از قبيل تغيير در ميزان ضربان قلب و افزايش سطح گلوكز مغز مي شود. وجود مايع در گوش خارجي و مياني جنين گوسفند سبب كاهش صداهاي رسيده به حلزون مي شود. در جنين اين حيوان كاهش صدا در فركانسهاي پايين، نسبت به انسان، بيشتر است. امواج ABR جنين كه به مدت 16 ساعت در معرض نويز داراي باند پهن (WBN) با شدت dBSPL 120 قرار گرفته بود، قبل و پس از نويز ثبت شد. آستانه و زمان نهفتگي امواج ABR بلافاصله پس از نويز افزايش يافت كه از نظر آماري معني دار بود. در طي 24 تا 96 ساعت، آستانه ها و زمان نهفتگي بهبود يافت. در ارزيابي شنوايي 75 كودك كه در دوران جنيني آنها مادر در معرض نويز صنعتي قرار داشت، فقط 40 مورد شنوايي كاملاً طبيعي داشتند و 35 مورد دچار كاهش شنوايي تا حدود 20 تا 55 دسي بل در فركانسهاي بالا بودند (دانيل و همكاران 1988). در پژوهش ديگري 131 كودك كه مادر آنها در بارداري در معرض نويز 65 تا 95 دسي بل بود، تحت ارزيابي شنوايي قرار گرفتند (لايند و همكاران 1989) نتايج چنين گزارش شد : كودكاني كه مادر آنها در معرض نويز با شدت 95-85 دسي بل بودند 3 برابر بيشتر در خطر ابتلا به كم شنوايي در فركانسهاي بالا قرار داشته اند. بعلاوه ارتباط خوبي بين قرار گرفتن در معرض صداهايي با فركانس پايي و خطر كم شنوايي در فركانس 4 كيلوهرتز ديده شده است. مك دونالد و همكاران، ارتباط بين حضور در نويز و سقط جنين خود به خودي را مطرح مي كنند. در حالي كه برخي از محققين به وجود چنين ارتباطي اعتقاد ندارند. همچنين در گزارشات مختلف از پژوهشگران، صحبت از وجود ناهنجاريهاي مادرزادي در كودكان با شرايط فوق (باردار در حضور نويز)، نقايص ساختماني در جنين و تغييرات فشار خون مادران باردار و كمي وزن نوزاد متولد شده و غير اشاره دارد. از نظر رشد و بررسي اختلالات كودكان و مسايل ديگري نظير تغييرات خوني و ... تلاش بر انجام تحقيق روي زنان ساكن اطراف فرودگاه بود كه به لحاظ شرايط اجتماعي، اقتصادي و غيره و عدم امكان حذف مداخله اين موارد، پژوهش و بررسي اثرنويز بر توليد مثل روي حيوانات آزمايشگاهي صورت گرفت.

مهين صدايي

متن كامل : http://journals.tums.ac.ir/PdfMed.aspx?pdf_med=/upload_files/pdf/7301.pdf&manuscript_id=7301

منبع :سايت دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

مسیر شما  : ایلیا سلامت مــقالات اثر نويز بر جنين و دوره بارداري زنان شاغل

کانال تلگرام بارداری موفق

کانال تلگرام بارداری موفق برای ورود به کانال تلگرام بارداری موفق، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

کانال تلگرام شرکت

telegram برای ورود به کانال تلگرام شرکت، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

پشتیبانی و فرم تماس