ایلیا سلامت

            هو ۱۲۱
iliasalamat
Live Blood Cell Sample Test Protocol For Anti Radiation Chip

Method and materials:

Live Blood Cell Analysis is conducted according to the standard methodology.   

A drop of blood sample is taken from the finger tip of the subject not introduced to EMR of cellular phone. This sample is placed on a specimen slide in a series of layers. After the layers dry, they are observed under the microscope. Digital camera attached to microscope takes a picture of the sample.  

Then the same subject uses cellular phone in standard operating position without  Anti Radiation Chip for 5 minutes and the drop of blood sample is taken from the finger tip one more time. Sample is observed under the microscope, and digital camera takes another picture.  

Afterwards, the same subject uses cellular phone in standard operating position with without  Anti Radiation Chip for another 5 minutes and the drop of blood sample is taken from the finger tip and observed under microscope. All three images are compared and analyzed. The image of the blood sample taken after exposure of the subject to EMR of cellular phone without  Anti Radiation Chip shows the patterns known as Rouleau formation of red blood cells. Blood cells are stacked forming worm-like patterns.  

•   The image of the blood sample taken after 5 minutes exposure of subject to electromagnetic radiation of mobile phone without  Anti Radiation Chip shows the patterns known as Rouleau formation of red blood cells. Blood cells are stacked forming worm-like patterns. It usually develops such symptoms as fatigue, shortness of breath, and poor blood circulation in hands and feet because red blood cells cannot carry enough oxygen.

•   The image of the blood sample of the same subject after 5 minutes exposure to electromagnetic radiation of mobile phone with  Anti Radiation Chip shows immediate restoration and improvement of blood cells morphology.

•    The comparison of the images with control one appears to indicate that the installation of  Anti Radiation Chip on cellular phone provides the improvement of the human blood morphology and may compensate against the harmful effect of EMR exposure.

After 5 minutes of exposure
to EMR with Anti Radiation Chip
After 5 minutes of exposure
to EMR without Anti Radiation Chip

Before Exposure to EMR
of cell phone

blood-test

Conclusion: It can be concluded that  Anti Radiation Chip on cellular phone provides the improvement of the human blood morphology and may compensate against the harmful effect of EMR exposure.

 

مسیر شما  : ایلیا سلامت مــقالات Live Blood Cell Sample Test Protocol For Anti Radiation Chip

کانال تلگرام بارداری موفق

کانال تلگرام بارداری موفق برای ورود به کانال تلگرام بارداری موفق، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

کانال تلگرام شرکت

telegram برای ورود به کانال تلگرام شرکت، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

پشتیبانی و فرم تماس