ایلیا سلامت

            هو ۱۲۱
iliasalamat
روش های تست پارچه های ضد امواج
روش های تست لباس

علت جلوگیری از امواج در این لباس ، وجود الیاف فلز نقره در این لباس می باشد. چند روش برای تست قابلیت ضد امواج بودن این پارچه ها وجود دارد.

۱- تست آزمایشگاهی
این تست دقیق ترین تست موجود برای تایید عملکرد این نوع لباس است. بدین شکل که تکه ای از پارچه این لباس در آزمایشگاه های مخصوص اندازه گیری انرژی اتمی (مرکز ملی تست شانگ های و استاندارد GB12014) تست شده و بر اساس استاندارد های بین المللی گواهینامه های مربوط به آن صادر می گردد.

گواهی نامه های دیگر  در این قسمت (کلیک)

 

cert1t cert2t cert3t


همانطور که در گواهینامه های فوق مشاهده میگردد ، این پارچه ها در 6 مرحله در فرکانس های مختلف تست شده و تا میزان بالای 99 درصد از امواج مخرب را دفع میکنند.

۲- تست با دستگاه اندازه گیر امواج :
در مواردی که دسترسی به آزمایشگاه ممکن نباشد می توان از دستگاه های اندازه گیر امواج جهت تست عملکرد این نوع لباس استفاده نمود.

test2


تصویر A : این دستگاه در کنار یک کامپیوتر میزان امواج را 754.2mV/m نشان می دهد .
تصاویر C, B و D : پس از قرار گرفتن دستگاه درون لباس های ضد امواج با جنس متفاوت در پارچه آن ، مشاهده میشود که میزان امواج کامپیوتر به 4.0mV/m و 3.2mV/m کاهش پیدا می کند.

۳- تست این لباس به وسیله سوزاندن پارچه آن :

test3

test3-a

همانطور که در تصاویر فوق مشاهده می کنید ، پس از سوزاندن تکه هایی از پارچه این لباس ها ، الیاف نخی آن سوخته و الیاف فلزی ضد امواج آن باقی می ماند.


۴-    تست رسانایی پارچه
به دلیل استفاده از فلز در الیاف این لباس ، قابلیت رسانایی آن را نیز میتواند تست نمود.

test4

 

 

 

 

 

تصاویری از الیاف این پارچه در بزرگنمایی 100 برابر زیر میکروسکوپ :

100

 

مسیر شما  : ایلیا سلامت تست لباس

کانال تلگرام بارداری موفق

کانال تلگرام بارداری موفق برای ورود به کانال تلگرام بارداری موفق، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

کانال تلگرام شرکت

telegram برای ورود به کانال تلگرام شرکت، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

پشتیبانی و فرم تماس