ایلیا سلامت

            هو ۱۲۱
iliasalamat
امواج تلفن همراه بر روي آريتمي قلب تاثيرگذار است.


يافته هاي يک پژوهش نشان داد:

امواج تلفن همراه بر روي آريتمي قلب تاثيرگذار است.

نتايج يک تحقيق حاکيست امواج الكترومغناطيس تلفن همراه در مكالمات 17 دقيقه اي باعث آريتمي سينوسي مي شود.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا - منطقه علوم پزشکي تهران، اين مطالعه به منظور تعيين اثر امواج الكترومغناطيس تلفن همراه روي فشارخون سيستوليك و دياستوليك، ضربان و آريتمي قلب توسط رسول کاويان نژاد کارشناس پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي کردستان انجام پذيرفت.

بر اين اساس امواج الكترومغناطيس تلفن همراه بر سيستم هاي زيستي تاثير دارد. از اين رو باتوجه به اهميت پيشگيري از اثرات تلفن همراه در ايجاد آريتمي قلبي توصيه مي گردد كه تلفن همراه دور از قلب قرار گرفته و زمان استفاده از آن كاهش يابد.

خلاصه اين پژوهش در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان به چاپ رسيده است.

 

مسیر شما  : ایلیا سلامت مــقالات امواج تلفن همراه بر روي آريتمي قلب تاثيرگذار است.

کانال تلگرام بارداری موفق

کانال تلگرام بارداری موفق برای ورود به کانال تلگرام بارداری موفق، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

کانال تلگرام شرکت

telegram برای ورود به کانال تلگرام شرکت، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

پشتیبانی و فرم تماس