ایلیا سلامت

            هو ۱۲۱
iliasalamat
میزان مجاز امواج

Guidelines

Building Biology Guidance Levels for Sleep Areas - Baubiologische Richtwerte für Schlafbereiche

http://www.baubiologie.de/downloads/english/standard_2008_englisch.pdf
http://www.baubiologie.de/downloads/english/richtwerte_2008_englisch.pdf

Comment: German Building biology guidance levels, for bedrooms less than 1 µW/m². Based on 10.000 home measurements.

Powerwatch (2010) International Guidance Levels - A Comparison

http://www.powerwatch.org.uk/gen/intguidance.asp

Comment: Various precautionary levels are compared with ICNIRP guidance levels.

ICNIRP - International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection - Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)

http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf

Comment: The ICNIRP guidelines are last time updated in 1998. For 1800 MHz GSM the guidance level is 9.000.000 µW/m² (=58 V/m), averaged over 6 minute exposure. These guidelines protect only from acute thermal effects.

Bio Initiative (2007) A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF).

http://www.bioinitiative.org/report/index.htm
http://www.ntia.doc.gov/broadbandgrants/comments/71B9.pdf

Comment: : Based on a review of biological effects. Focuses on chronic, 24/7 exposure. Recommends 100 µW/m² indoors and 1000 µW/m² (=0,6 V/m) outdoors, lately endorsed by the European Parliament and adopted in several cities in France. Additionally, please, take a look at the ICEMS Monograph - "Non-Thermal Effects and Mechanisms of Interaction Between Electromagnetic Fields and Living Matter": http://www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL

Salzburg (2000) Salzburg Resolution on Mobile Telecommunication Base Stations. Salzburg Land.

http://www.salzburg.gv.at/salzburg_resolution_e.htm
http://www.salzburg.gv.at/abschlussbericht_gsm_endversion.pdf

Comment: Salzburg State in Austria and recommendation levels, 1 µW/m² indoors and 10 µW/m² outdoors.

 

 

 

مسیر شما  : ایلیا سلامت میزان مجاز امواج الکترومغناطیس میزان مجاز امواج

کانال تلگرام بارداری موفق

کانال تلگرام بارداری موفق برای ورود به کانال تلگرام بارداری موفق، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

کانال تلگرام شرکت

telegram برای ورود به کانال تلگرام شرکت، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

پشتیبانی و فرم تماس