ایلیا سلامت

            هو ۱۲۱
iliasalamat
خدمات
  • اندازه گیری میزان آلودگی امواج محیط های کار یا مسکونی
  • مشاوره در مورد نحوه کاهش امواج بالاتر از استاندارد در محیطهای مد نظر
  • اجرای پروژه های کاهش امواج مضر در محیط های آلوده
 

مسیر شما  : ایلیا سلامت خدمات

کانال تلگرام بارداری موفق

کانال تلگرام بارداری موفق برای ورود به کانال تلگرام بارداری موفق، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

کانال تلگرام شرکت

telegram برای ورود به کانال تلگرام شرکت، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

پشتیبانی و فرم تماس